Misjon i Betania Ung

Dette året samler vi inn penger til Misjonssambandet sitt arbeid i Indonesia, men vi har også valgt å samle inn penger til drift og vedlikehold av Betania, på grunn av økte utgifter den siste tiden.

I år har vi valgt å spesielt samle inn penger til prosjektet barn og ungdom i Indonesia. Omlag en tredjedel av befolkningen i Indonesia er under 18 år, og for Misjonssambandet er det en sentral og viktig oppgave å gi barna en trygg og god oppvekst, med fokus på lek, læring og å høre Guds ord. Misjonssambandet bidrar blant annet til lese- og skriveopplæring, helsefremmende tiltak blant barn, og opplæring av barne- og ungdomsarbeidere på søndagsskoler. Barn får også tilbud om å komme på dagsenter, hvor de kan få være sammen i trygge omgivelser, leke, og få hjelp til skolearbeidet. Gjennom å støtte Misjonssambandets arbeid i Indonesia, bidrar vi til at barna får en innholdsrik og trygg hverdag, med fokus på utdanning og å lære om evangeliet.

Pengene skal samles inn ved å ha quiz, misjonsuke, dugnad og andre ting vi kommer på i tillegg til kollekt. Om du vil ha informasjon om arrangementene, anbefaler vi deg å følge oss på betaniaungforindonesia på Instagram, eller melde deg inn i gruppa «Betania Ung Sosial 2023» på Facebook.

 

 

Powered by Cornerstone