Misjon i Betania Ung

Dette året samler vi inn penger til Misjonssambandet sitt arbeid i Sør-Amerika, hvor de har arbeid i Bolivia og Peru. Her støtter vi et samfunnsutviklingsprosjekt, som har til hensikt å redusere familievold og overgrep. Dette gjøres blandt annet gjennom å holde ulike kurs. Gjennom spørreskjema før og etter gjennomførte kurs, har det vist seg at tendensen til vold har gått ned.

I tillegg til kollekt under møtene, vil penger samles inn gjennom ulike arrangementer og innslag i Betania gjennom året. Erfaringsmessig kommer det mye inn på misjonsuka, julebasaren og julekonserten som holdes årlig. Om du vil ha informasjon om arrangementene, anbefaler vi deg å følge Betania Ung på Facebook, hvor det vil lages Facebook arrangement.

Håper du har lyst til å være med å støtte og be for dette viktige prosjektet!

Dersom du ønsker å gi en gave, kan det gjøres på Vipps #42255 eller kontonr. 3000.31.43739.

Powered by Cornerstone