Visjon og verdier

MIsjonssambandets visjon er "Verden for Kristus". Etter som Betania er en del av Misjonssambandet, deler vi også denne visjonen. 

Med tanke på vårt bidrag til at evangeliet skal nå til "jordens ender", konkretiseres dette både gjennom misjonærer og emissærer som har gått ut fra forsamlingen til arbeid i Norge og på Misjonssambandets misjonsmarker, innsamling av penger og generell vektlegging av misjon som en del av vårt fundament og arbeid. Lokalt innebærer visjonen at hver enkelt av oss er den nærmeste til å vinne vår familie, våre naboer, venner og kolleger for Kristus. Og det innebærer at Betania-forsamlingen har en oppgave i å bidra til "Trondheim for Kristus".

I tillegg til dette har vi en "Betania-intern" visjon som vil være nødvendig for et vellykket arbeid mot den ytre visjonen: "En Kristusfokusert forsamling preget av tilbedelse, utrustning og tjeneste"

Powered by Cornerstone