Håndbok

Virksomheten i Betania består til sammen av ganske mange forskjellige aktiviteter, og dermed er det også mange personer som er involvert.

De fleste er frivillige, og det er relativt hyppige skifter. Derfor er det en betydelig utfordring å oppnå en situasjon der organisering og gjennomføring oppleves som velfungerende. Erfaring viser at det kan være tjenlig med noe skriftlig dokumentasjon, og ikke bare "muntlige overleveringer". Håndboken forsøker alt vesentlig å beskrive det som har vært praksis i Betania.

Noen skjema:

Skjema for refusjon av utlegg

Kontrakt for utleie av Betania

Booking av Betania


1. Om virksomheten

1.1 Kort historikk

1.2 En del av NLM, ressurser, forpliktelser og rettigheter

1.2.1 Lover for Betania Misjonsforsamling

1.2.2 Ordning for medlemskap

1.3 Kort beskrivelse av virksomheten

1.4 Noen faktaopplysninger om Betania Misjonsforsamling       

 

2. Organisasjon

2.1 Organisasjonskart

2.2 Økonomiske fullmakter, innkjøp og økonomiansvar

 

3. Visjon, verdier og mål

3.1 NLMs og Betanias visjon

3.2 Hva vi er forpliktet på - verdier og fundament for vår virksomhet

3.3 Våre langsiktige, overordnede mål og arbeidsmåter

Powered by Cornerstone