Styret og lederskap

Styremedlemmer

Årsmøtet, som avholdes i månedsskiftet februar -mars, velger styret i Betania Misjonsforsamling. Faste medlemmer velges for to år, varamedlemmer for ett år.

For Betania Ung avholdes årsmøtet i Januar. Her velges alle styremedlemmer for ett år.

 

Styremedlemmer Betania Misjonsforsamling 2022-23:

Etter konstituering mars 2022 ser styret i Betania Misjonsforsamling slik ut: 

 

Eirik Vårvik Veie – formann

Ingebrigt Meisingset - nestformann

Åshild Opedal Hugdal - sekretær

Oddrun Tulluan

Jørgen Greve

Knut Meinert Kiplesund - 1. vara

 

Styremedlemmer Betania Ung 2023-24:

Etter konstituering januar 2023 ser styret i Betania Ung slik ut:

 

Kristoffer - styreleder

Amanda - nestleder

Martin - kasserer, sekretær

Vegard - medieansvarlig

Johannes - arrangementansvarlig

Ida Malene - tjenestesjef

Kristina - bibelgruppeansvarlig

Eivind Hugdal Sakseide
Eivind Hugdal Sakseide

Pastor

Tlf: 922 86 555

E-post: esakseide@nlm.no

Powered by Cornerstone